Menu Toggle
HE
 • EN
 • GR
 • DE
 • FR
 • IT

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות

מידע ללקוחות חברת המלונות פתאל אספריה פיתוח וניהול נדל"ן יחיד S.A בנושא עיבוד נתונים אישיים ומדיניות הפרטיות של החברה.

א. פרטי הבקר

החברה הנושאת את השם FATTAL ESPERIA DEVELOPMENT & MANAGEMENT HOTEL ENTERPPRISES SINGLE MEMBER REAL ESTATE S.A ובתוארה הייחודי מלון ניקס אספריה אתונה (NYX Esperia Palace Hotel Athens), שהוקמה באתונה (רחוב Pentelis Avenue Street, no. 7A, zip code 15235) (להלן "מלון"), מודיעה לכם בזאת, בתור הבקר ובהתאם לתקנה (EU) 2016/679 )להלן (GDPR ולהוראות הרלוונטיות של החקיקה היוונית בנושא הגנה על נתונים אישיים - על סוג הנתונים האישיים שנאספו, מקור איסופם, הסיבה לאיסופם ולעיבודם, הנמענים שלהם, זמן שמירתם, העברתם מחוץ לאזור של האיחוד האירופאי (EEA)וזכויותיכם ביחס לנתונים שלכם כלקוחות המלון וכיצד אתם יכולים לממש אותם.

ב. סוג הנתונים והמקורות

הנתונים האישיים שנאספים ומעובדים על ידי המלון מתייחסים ללקוחותיו, מבוגרים וקטינים כאחד, והם:

 1. פרטי זיהוי ותמחור, שם מלא, שם האב, שם האם, מין, תאריך לידה, מספר תיק מס, מספר תעודת זהות/מספר דרכון.
 2. פרטי ההתקשרות שלכם, כתובת דואר ומייל, מספר טלפון (קווי, נייד).
 3. פרטי תשלום, כרטיסי אשראי, פדיונות/חובות.
 4. פרטי הזמנה, תאריכים, סוג ההזמנה, העדפות מיוחדות וכו'.
 5. נתוני בריאות (למשל אלרגיות, מוגבלויות) והעדפות (למשל העדפות תזונתיות), אם ניתן ליישום.
 6. נתונים שאנו אוספים באופן אוטומטי (למשל הגדרות שפה, כתובתIP , מיקום, הגדרות מכשיר, מערכת הפעלה של המכשיר, פרטי פעילות, זמן שימוש, כתובת אתר להפניה מחדש, דוח מצב, מידע משתמש (מידע על גרסת הדפדפן), מערכת הפעלה, תוצאת גלישה (מבקר פשוט או לקוח רשום), היסטוריית גלישה. אנו עשויים לאסוף נתונים גם באמצעות קובצי Cookie למידע על השימוש בעוגיות כנסו: https://www.nyx-hotels-greece.com/privacy-policy.

הנתונים האישיים הנזכרים בסעיפים 1-4 לעיל מסופקים למלון ישירות על ידי הלקוחות שלנו (אתם), כמידע נתון. מסירת הנתונים שלכם הינה דרישה למימוש ולביצוע החוזה בינינו, דבר שלא יתאפשר אם תסרבו למסור אותם. פרטי ההחזרים הכספיים והחובות שלכם עשויים להתעורר במהלך יחסי העסקה שלכם עם המלון ומתוחזקים על ידו. מסירת הנתונים לפי סעיף 5 לעיל אינה חובה וכל סירוב למסור אותם עשוי לגרום להיעדר שירותים מיוחדים (למשל דיאטות מיוחדות). תהליך הנתונים המוזכר בסעיף 6 הוא חובה לפעילות תקינה של אתר האינטרנט שלנו.

ג. מטרות ובסיס משפטי לעיבוד

המלון אוסף ומעבד את הנתונים האישיים הנ"ל הנוגעים לכם למטרות ולבסיסים המשפטיים הבאים:

 1. מתן שירותי מלונאות ותיירות

  הנתונים האישיים הנ"ל מעובדים לצורך מתן שירותי תיירות/מלונאות עבורכם, לרבות זיהוי שלכם, תקשורת איתכם וכו'. הבסיס המשפטי לעיבוד נתוני הזיהוי, התקשורת וההזמנה שלכם הוא ביצוע ההתקשרות בינינו, בהתאם לסעיף 6(1)(b) GDPR. אם אתם מספקים לנו קטגוריות מיוחדות של נתונים, כגון נתוני בריאות (אלרגיות כלשהן, מוגבלויות, העדפות תזונתיות וכו'), הבסיס המשפטי לעיבוד הוא הסכמתכם, בהתאם לסעיף 9(2)(a) GDPR.

 2. חשבונית שירותים

  הנתונים בסעיפים 1, 2 ו-3 בסעיף ב' שלעיל המתייחסים לתשלומים שלכם כך שיועברו כראוי, מעובדים בהמשך לצורך הוצאת חשבונית עבור שירותי המלון והבסיס המשפטי לעיבודם הוא מילוי התחייבויותיו המשפטיות של המלון על פי דיני המס. בהתאם לסעיף 6(1)(c) GDPR.

 3. קידום ישיר באמצעים אלקטרוניים

  פרטי ההתקשרות האלקטרוניים שלכם משמשים למטרת קידום שירותים דומים באמצעים אלקטרוניים (דואר אלקטרוני/סמס), בהתבסס על האינטרס הלגיטימי של החברה שלנו בשיווק ישיר של שירותיה בהתאם לסעיף 6(1)(f) GDPR ו-11(3) of Law 3471/2006).

ד. העברת נתונים – נמענים

כדי שהמלון ימלא את הפונקציות האמורות ואת התחייבויותיו הנלוות, הוא מעביר את הנתונים האישיים של לקוחותיו למספר קבוצות של אנשים או גופים (נמענים). לנמענים אלו יש גישה רק לחלק מהנתונים האישיים שלכם הנחוצים באופן חיוני לביצוע המשימות או למתן השירותים שהם קיבלו על עצמם לספק למלון. הקטגוריות האלה הן כדלקמן:

 1. מעבדים: המלון ישתף פעולה עם המעבדים הבאים מטעמו, על מנת לסייע לו במילוי התחייבויותיו החוקיות או החוזיות, שהן:
  • ספקי שירותי הנהלת חשבונות
  • ספקי שירותי תמיכת IT
  • ספקי שירותי אירוח, ספקי ענן
  • ספקי שירותי קידום מוצרים ושירותים

בכפוף לחיסיון הנתונים שלכם.

 1. מוסדות פיננסיים, ככל הנדרש לביצוע העסקה.
 2. רשויות המס, בהתאם לחקיקת המס החלה.
 3. עורכי דין, ככל שהדבר נחוץ למימוש זכויות המלון ולהגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלו.
 4. בית דין, נוטריונים, רשויות משפט, תובעים ומשטרה, וכן רשויות ביקורת/פיקוח, כאשר הדבר נדרש על פי הוראות חקיקה או החלטות שיפוטיות או על פי בקשתם המשפטית במילוי תפקידם.

ה. זמן שמירת הנתונים

הנתונים שלכם נשמרים על ידי המלון לאורך כל תקופת מתן שירותיו עבורכם ולמשך 20 שנה, וזאת בהתאם לסעיף 249 של הקוד האזרחי היווני.

אם עד תום התקופות הנ"ל, מתקיימים הליכים משפטיים, בהם המלון מעורב ונוגעים לכם במישרין או בעקיפין, יוארך מועד שמירת הנתונים שלכם עד למתן פסק דין סופי.

לאחר תום פרקי הזמן הנ"ל, הנתונים האישיים שלכם יימחקו/יושמדו.

ו. העברת נתונים מחוץ לאיחוד האירופאי (EEA)

המלון מקבל שירותים של שיווק דיגיטילי מחברת כרמלון שיווק דיגיטלי, שבסיסה בישראל, וזאת בהתבסס על האינטרס הלגיטימי שלו להקצות את פעולות השיווק לקבלן חיצוני ובהתאם להחלטת ההלימה 2011/61/EU של הנציבות האירופית.

ז. הזכויות יש לכם ביחס לנתונים שלכם וכיצד לממש אותן

כלקוחות המלון יש לכם מספר זכויות, בהתאם להוראות סעיפים 15-22 ב- GDPRביחס לנתונים האישיים שלכם, המעובדים על ידי המלון.

הטבלה שלהלן מפרטת את הזכויות שלכם לפי מטרת עיבוד המידע והבסיס המשפטי המתאים. בטבלה זו תמצאו מידע מפורט (מושג, שיטה ומגבלות זמן) וטופס למימוש כל זכות.

אם ברצונכם לממש זכות, או לקבל מידע כלשהו הנוגע לתהליך הנתונים האישיים שלכם, שלחו בקשה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. יצוין כי במקרה שקיים ספק סביר בנוגע לזהות ולטיב הנתונים, אנו עשויים לבקש מסירת מידע נוסף הדרוש לאישור ההזדהות.

זכויות
גישה (15)
תיקון (16)
מחיקה (17)
הגבלה (18)
ניידות (20)
התנגדות (21)
התנגדות והתערבות אנושית בהחלטה אוטומטית (22)
ביטול הסכמה (מס' 7.3)
מטרה
בסיס משפטי
מתן שירותי מלונאות ותיירות ללקוחות באופן כללי (במונחים של נתונים פשוטים, למשל זיהוי ופרטי התקשרות)
ביצוע חוזה (סעיף 6.1B GDPR)
X X X X X
מתן שירותי מלונאות ותיירות (בהתייחס לנתוני בריאות כלשהם, למשל העדפות מזון ולינה וכו')
הסכמה (9.2A)
X X X X X X
תמחור מוצרים/שירותים
עמידה בחובה חוקית (6.1C) + חקיקת מס
X X X
קידום מוצרים/שירותים ללקוחות באמצעים אלקטרוניים
אינטרס לגיטימי גובר (6.1f + Law 3471/2006 11.3)
X X X X X X

יצוין כי בכל מקרה למלון קיימת הזכות לסרב באופן חלקי או מלא להיענות לבקשתכם להגביל את העיבוד או המחיקה של הנתונים שלכם, אם העיבוד או השמירה של הנתונים האישיים שלכם נחוצים לצורך הקמה, מימוש או תמיכה בזכויותיה הלגיטימיות או מילוי חובותיה החוקיות.

על המלון להשיב לבקשתכם תוך חודש מיום קבלתה. ניתן להאריך מגבלה זו בחודשיים נוספים, במידת הצורך, לפי שיקול דעתו של המלון, בהתחשב במורכבות הבקשה ובמספר הבקשות, ובמקרה זה המלון יודיע לכם תוך חודש מיום קבלת הארכה הנדונה ומהסיבות לעיכוב.

אם המלון לא יפעל לפי בקשתכם במימוש הזכויות לעיל או אם בעקבות תשובתו אתם סבורים שהזכויות האמורות הופרו, יש לכם אפשרות להגיש תלונה לרשות להגנת המידע היוונית, לפי הפרטים הבאים: כתובת: 1-3 Kifissias Avenue, 115 23, Athens, , אתר: https://www.dpa.gr, טלפון: +030 2106475600.

© 2023 - 2024 NYX של רשת מלונות פתאל